SMA Solar Technology - For an independent and intelligent energy supply

SMA, מומחית עולמית מובילה בתחום טכנולוגיית מערכות פוטו-וולטאיות (PV) ופתרונות אנרגיה, מציבה סטנדרטים חדשים לאספקת אנרגיה מתחדשת, מבוזרת ודיגיטלית. פתרונות חדשניים ליישומים פוטו-וולטאיים (PV) בכל הגדלים ושירות ללא מתחרים מספקים ללקוחותינו ברחבי העולם עצמאות רבה יותר במציאת מענה לדרישות האנרגיה שלהם. הודות לשיתוף פעולה עם שותפים ולקוחות, SMA מבטיחה אספקת אנרגיה עצמאית, מבוזרת ומתחדשת.


SMA מציעה פתרונות 360° לאספקת חשמל מתחדשת ועצמאית