SMA Solar Technology - For an independent and intelligent energy supply

SMA, מומחית עולמית מובילה בתחום טכנולוגיית מערכות פוטו-וולטאיות (PV) ופתרונות אנרגיה, מציבה סטנדרטים חדשים לאספקת אנרגיה מתחדשת, מבוזרת ודיגיטלית. פתרונות חדשניים ליישומים פוטו-וולטאיים (PV) בכל הגדלים ושירות ללא מתחרים מספקים ללקוחותינו ברחבי העולם עצמאות רבה יותר במציאת מענה לדרישות האנרגיה שלהם. הודות לשיתוף פעולה עם שותפים ולקוחות, SMA מבטיחה אספקת אנרגיה עצמאית, מבוזרת ומתחדשת.

55 ?'???-???? ??? ???????? ????? ?????

55 ג'יגה-וואט מתח המותקנים ברחבי העולם

מוכיחים כי בידינו הפתרונות היעילים והמצליחים ביותר למתקנים פוטו-וולטאיים (PV) בכל גודל, לכל דרגת מתח ולכל מפרט רשת.

35 years

35 שנות ניסיון בתעשייה הסולרית

שהתאפשרו הודות ליותר מ-3,000 מועסקי SMA ב-20 מדינות, המבטיחים את מעברן הגובר והולך של האנרגיות המתחדשות משלב החלוציות לתקן המקובל ברחבי העולם.

100 % energy

100% אנרגיה מתחדשת למען העתיד

זוהי המטרה שיש להגיע אליה בעזרת פתרונות מתוחכמים, למען אספקת המחר של חשמל מבוזר ודיגיטלי.


SMA מציעה פתרונות 360° לאספקת חשמל מתחדשת ועצמאית